Hypnoterapi

Hypnoseterapi

Det bevidste sind er det, vi tænker og tager beslutninger med. Det ubevidste sind er det, vi ikke kan kontrollere – som f.eks. vores følelser. Vi kan have en frygt, som vi er bevidste om er ulogisk, men som vi ikke er i stand til at styre følelserne omkring. Derfor skal man have fat i det ubevidste sind, og det gør jeg via hypnoterapi.

Hypnoterapi herunder hypnose er en trancetilstand, hvor det er muligt at få kontakt til det ubevidste sind. Det rummer uanede muligheder for at skabe positive og dybe forandringer.

Trance er vores egen evne til at komme i kontakt med det ubevidste sind. Det er her jeg via hypnoterapi, via sproget og min evne til at etablere tillid og fortrolighed med dig, kan bringe dig i en afslappet tilstand.

Hypnoterapi er en metode, hvor jeg kan støtte og guide dig til at skabe de dybe og varige forandringer, du ønsker i dit liv.

Sådan forløber en session af hypnoterapi

Første behandling omfatter – udover selve hypnoterapien – en samtale à 60-90 minutters varighed, hvor de problemer eller adfærdsmønstrer du ønsker ændret, bliver belyst.

Dernæst bringer jeg dig i trance, hvor jeg kommer med forandringsforslag til din underbevidsthed. Forslagene tager udgangspunkt i forsamtalen og dine ønsker om forandring. I den sidste del af hypnoterapien fortæller jeg dit ubevidste sind, hvordan din nye adfærd vil være efter hypnosen. Derefter bringes du tilbage til dagsbevidsthed.

Under hypnoterapien er du helt afslappet men samtidig klar over hvad der sker, og hvad der bliver sagt. Man kan sammenligne det med den tilstand, man er i, lige inden man falder i søvn.

Efterfølgende behandlinger varer ca. 1 time. Ofte er en enkelt behandling nok. I svære tilfælde kan 2-3 behandlinger være nødvendigt.

Nogle af mine klienter, vender tilbage flere år efter, fordi de ikke vil lade deres liv begrænse og en enkelt behandling, kan have meget stor effekt. Livet er ofte hvad vi tænker om det, så slip dig selv fri og nyd livet.